Liderar 2030 Lleida

Parece que no se ha encontrado nada en esa ubicación. ¿Quieres probar una búsqueda?

… la PROPOSTA de … ser REFERENTS en …

* Preàmbul: El Punt de Referència.

 1. Plataforma de … ser Referents en …
 2. El Propòsit de Liderar en Plenitud
 3. El Paradigma del Progrés Sostenible

* TRES CONTINGUTS BÀSICS

 1. Actors de Transformació 2030 Lleida.
  1. Promotors
  2. Objectius Ods
  3. Governs
  4. Entorns
  5. Societat
  6. Empreses
  7. Predictibilitat 2050.
 2. Marc Referencial Empresarial. 35 ANYS.
  1. La Paeria. Relacions Ciutadanes.1987.
  2. Fòrum d’Empreses de Qualitat.1990.
  3. Documents de Gestió i Observatoris.
  4. Congrés de Valors d’Empresa.1999.
   – Simposi de Medi Ambient.
   – Simposi d’Innovació i Tecnologia.
  5. Congrés de Factors de Progrés.2003.
  6. SOLT:Guía de Implementación OnLine.
  7. Plataforma de ‘ser Referentes en’.2007.
 3. Pla de Resiliència i Recuperació del Turó.
  1. Un entorn per a Gaudir de la Natura.
  2. Experiència Fotònica de la Seu Vella.
  3. Mostra de Valors intangilbles 2012.
  4. Trobades d’Amistat i d’Esperit Seràfic.
  5. Punts crítics al Turó Seu Vella 2022.
  6. Pla global Director de Gestió del Turó.
  7. Els Valors de la Lleida dels dos Turons.

* Annex final: Gràcies per 3Ag

 1. La Fórmula d’Exel·lir en Gratitud.
 2. La Insignia de Liderar Plenitud:
  Atributs-Ancoratges-Aliances.
 3. Full de Ruta de REFERENTS en Proactivitat

… ser Referents en …
… ser Referentes en …

Ramon Pujades Civit
Referents Proactius Convincents