Prosperitat Compartida

Congrés de Valors d’Empresa i Societat,
1999-2003

Congreso de Valores de Empresa

Guía para la implantación de
la formación online

Alguna de la conclusiones del proyecto SOLT


Congrés Català d’Empreses de Qualitat,
1990-1999


1993

1995

1997

1998

Trainer Network Centers
Àgora de Cultura Empresarial
Fòrum d’Empreses Catalanes de Qualitat