… ser Referents en …
La Insígnia de liderar en plenitud
Anclatges-Atributs-Aliances

Insignia de Plenitud

La fórmula d’excel·lir en gratitud
«Gràcies x 3Ag»

Turó de la Seu Vella de Lleida
2007-2020

Trobades d’Amistat
«50 Anys SOM»
2017-2019


Trobades d’Amistat
«Esperit Seràfic«
2014-2019


Acampada Lleida:
Moviment dels Indignats
2011-2015


La Via Catalana
11 de setembre del 2013

Podeu visualitzar del minut 20’40 al 21’30

2010-2012
Congrés de l’Amor a Lleida


CONCEPTO DE PROGRESO SOSTENIBLE

Congreso de Factores y Entornos de Progreso
2001-2005

PDF’s:
Carta Presentación
Carta Valores
Directorio Actividades
“sin conflicto no hay progreso”

Factores del Indicador de Progreso Sostenible, fip.
2001-2005

PDF: Propuesta de Paradigma para generar un Referencial de Progreso Empresarial.

Congrés de Valors d’Empresa i Societat,
1997-2005

Congreso de Valores de Empresa

Guía para la implantación de
la formación online

Alguna de la conclusiones del proyecto SOLT


Congrés Català d’Empreses de Qualitat,
1990-1999


1993

1995

1997

1998

… ser Referentes en …

Plataforma de Cultura Empresarial
2005-2012

valor-lider.net

PDF’s: Involucrarse

Trainer Network Centers
Àgora de Cultura Empresarial
Fòrum d’Empreses Catalanes de Qualitat