La Insígnia de liderar en plenitud
Anclatges-Atributs-Aliances

Insignia de Plenitud

La fórmula d’excel·lir en gratitud
«Gràcies x 3Ag»